Wel of niet verzekerd!

Varvik Uitvaartzorg is er voor iedereen. De organisatie beschikt over een mooi uitvaartcentrum, drie uitvaartleiders en een verzorgingsteam, een eigen drukkerij en eigen rouwvervoer. Of je nu wel of niet verzekerd bent, iedereen is welkom. Maar omtrent verzekeren zijn nog veel onduidelijk heden en vragen. Immers, verzekeren hoe dan? Kapitaal of natura verzekering? En wat is een kapitaal-uitvaartverzekering? en wie kiest uitvaartondernemer? Een kapitaal-uitvaartverzekering is een verzekering waarbij, na het overlijden, het verzekerde bedrag uitgekeerd zal worden aan de nabestaanden. De nabestaanden kunnen met dat uitgekeerde kapitaal de uitvaart geheel naar eigen wens regelen. Met een kapitaalverzekering beslissen mensen dus zelf hoeveel geld er beschikbaar is om de kosten van de uitvaart te betalen en met welke ondernemer dit wordt gedaan. Wat opvallend is is dat veel mensen niet weten dat zij zelf kunnen beslissen welke uitvaartondernemer de uitvaart gaat doen. In de praktijk laten mensen dat vaak aan de verzekeraar over. Wij willen echter toch benadrukken: U en uw nabestaanden kiezen de uitvaartverzorger zelf en niet de verzekeraar.

VOORDELEN VAN EEN KAPITAAL-UITVAARTVERZEKERING

  • De nabestaanden kunnen het verzekerde bedrag vrij besteden.
  • Er is maximale flexibiliteit.
  • Vrij keuze uitvaartondernemer.
  • De premies zijn lager, u betaalt alleen voor datgene waar u zelf voor heeft gekozen.

Bij het afsluiten van een kapitaal-uitvaartverzekering is het belangrijk om te weten wat de uitvaartwensen zijn en wat de kosten daarvan zijn. Hiermee wordt voorkomen dat mensen over- of onderverzekerd zijn. Ook is het goed om, bijvoorbeeld om de paar jaar, nog even na te gaan of de wensen omtrent de uitvaart nog steeds dezelfde zijn. “Bij Varvik Uitvaartzorg hebben we hiervoor een speciaal uitvaartcodicil”. Hierin worden een aantal keuzes rondom de eigen uitvaart rechtsgeldig vastgelegd. Het uitvaartcodicil wordt door ons vrijblijvend aangeboden.

NATURAVERZEKERING

Bij een natura uitvaartverzekering worden producten en diensten geregeld. Bij deze verzekering liggen de zaken net even anders. Mensen hebben dan namelijk niet altijd de vrije keus om een uitvaartverzorger te kiezen. Maar, omdat wij een organisatie zijn zonder winstoogmerk, komt het geregeld voor dat bij ons kosten lager zij, dan bij de door de verzekeraar aangewezen of geadviseerde uitvaartverzorger. Ofwel: mensen met een natura uitvaartverzekering doen er ook goed aan om bij ons langs te komen, zodat we kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.

Iedere eerste dinsdag van de maand houden wij een inloopmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

190e verjaardag wordt gevierd met Uitvaartfestival

Uitvaartcentrum Varvik Uitvaartzorg krijgt nieuwe naam

Uitvaartcentrum Varvik Uitvaartzorg bestaat 190 jaar. En dat wordt uitbundig gevierd met een Uitvaartfestival op 15 september, twee nieuwe 24-uurskamers en een nieuwe naam. De uitvaartorganisatie gaat voortaan verder onder de naam: Varvik Uitvaartzorg.

Het Uitvaartfestival Varvik Uitvaartzorg wordt gehouden op zaterdag 15 september van 11.30 tot 15.30 uur. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt opent de twee nieuwe 24-uurskamers en neemt een jubileumboekje, dat ter gelegenheid van 190 jaar Varvik Uitvaartzorg is gemaakt, in ontvangst. Het festival is voor jong en oud. Iedereen is namelijk welkom bij het Uitvaartfestival Varvik Uitvaartzorg. Er is een informatieve uitvaartmarkt, kistenbeschildering en uitvaartspeelgoed. Er zijn bijzondere uitvaartvoertuigen te bewonderen en de nieuwe 24-uurskamers zijn te bezoeken.

“Het is heel bijzonder om de 190e verjaardag van de uitvaartorganisatie te mogen vieren”, zegt Voorzitter Jacqueline Beimers. “Ooit ontstaan in 1828 en vandaag de dag nog steeds actief. Immers, wie had dat kunnen denken toen op 31 oktober 1828 de kerkenraad der hervormde Gemeente Enschede de opdracht aan de diaconie gaf, om een lijkkoets aan te schaffen. Dit omdat er niet meer begraven mocht worden in en rondom kerken. Het was het begin van de begrafenisonderneming van de Hervormde Gemeente Enschede. En dus ook het begin van – wat uiteindelijk zou leiden tot – Varvik Uitvaartzorg en stichting Diacon.”

Naamswijziging

Ter gelegenheid van de viering is besloten de naam van de organisatie te veranderen. Uitvaartcentrum is namelijk Uitvaartzorg geworden. Beimers: “Een kleine naamswijziging, maar wel een belangrijke wijziging. Met de naamsverandering willen de medewerkers van Varvik Uitvaartzorg namelijk nog meer de nadruk leggen op de zorg rondom een uitvaart. Het woord ‘centrum’ werd veelal als te ‘afstandelijk’ ervaren, en dekte de lading van de werkzaamheden van de organisatie niet meer. Uitvaartzorg is hetgeen er geboden wordt. In de meest brede zin van het woord.”

Uitvaartfestival & Inloopmiddagen

Mensen die meer willen weten over Varvik Uitvaartzorg zijn van hartelijk welkom tijdens het Uitvaartfestival op zaterdag 15 september. Daarnaast wordt ook elke 1e dinsdagmiddag van de maand een zogenoemde inloopmiddag gehouden. Belangstellenden zijn dan van harte welkom in het uitvaartcentrum aan de Varvik Uitvaartzorg. Een afspraak maken kan uiteraard ook.